English (UK)Magyar (HU)
English and American Studies Institute
free templates joomla

Anglisztika mesterszak (M.A.)

ANGLISZTIKA BÖLCSÉSZ MESTERSZAK – 4 FÉLÉV (MNA, MNK, MLA, MLK) 

Képzésünket olyan érdeklődőknek kínáljuk, akik szeretnék magas szinten használni az angol nyelvet a szakmai élet bármely területén. A képzés során a hallgató:

- mélységeiben tanulmányozza az angol nyelvű országok irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét; 

- megismeri és alkalmazza a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, képes művelni főbb kutatási területeit és fel tudja használni ezeknek elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit; 

- megszerzi a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati szakmai alapjait; 

- felkészültsége alapján párhuzamosan folytathatja a tanári képzést, vagy a későbbiekben megszerezheti a fordító és tolmács szakos képesítést vagy diplomát, illetve ezt követően folytathatja tanulmányait doktori képzésben.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Az anglisztika szakon végzett szakember elhelyezkedhet az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi, regionális és országos önkormányzatokon, és általában a kulturális közéletben. 

Az itt végzetteknek lehetőségük van további diplomák megszerzésére is (pl. tanár, fordító és tolmács), továbbá doktori fokozatot is szerezhetnek saját intézményünkben vagy más egyetemeken. 

KIKNEK? 

Alapszakos anglisztika vagy amerikanistika végzettséggel rendelkezők számara (BA, korábbi főiskolai oklevél vagy ennek megfelelő, esetleg honosított végzettség) 

MIT KÍNÁLUNK? 

- az angol nyelvű országok irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét; 

- a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb kutatási területeit és elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit; 

- a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati szakmai alapjait; 

- lehetőséget, hogy párhuzamosan folytathassa a tanári képzést, vagy a későbbiekben megszerezhesse a fordító és tolmács szakos képesítést vagy diplomát, illetve ezt követően folytathassa tanulmányait doktori képzésben. 

MERRE TOVÁBB? 

Elhelyezkedhet az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi, regionális és országos önkormányzatokon, és általában a kulturális közéletben. 

Az itt végzetteknek lehetőségük van további diplomák megszerzésére is (pl. tanár, fordító és tolmács), továbbá doktori fokozatot is szerezhetnek saját intézményünkben vagy más egyetemeken.

 

easi

 

Facebook