English (UK)Magyar (HU)
English and American Studies Institute
free templates joomla

Topos Kutatóműhely

TOPOS Kutatóműhely

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete TOPOS Kutatóműhelye a tér megnyilvánulási formáit és a kultúra-, irodalom- és társadalomtudományokkal való összefüggéseit vizsgálja az anyagi lét, a politika, a földrajz és a történelem kontextusában. A TOPOS a tér mint értelmezési perspektíva lehetőségeit tervezi kiaknázni a személyközeli testi és szellemi szférák vizsgálatától kezdve az ember által kijelölt és belakott további szűkebb perszonális terek és tágabb társadalmi, regionális, politikai, és geokulturális terek lokalizálásáig és értelmezéséig. A tér diszkurzív megközelítéséből kiindulva a kutatóműhely célja tehát főként annak módozatait kutatni, ahogyan az egyének társadalomba helyezettsége, valamint közösségekben, hálózatokban és kultúrákban létezése a nyelv szintjén a lehetséges térviszonyokat megvilágító metaforákban kifejeződik. Teszi ezt azért, mert a felelős tudósnak figyelmet kell szentelnie úgy a közvetlen és lokális, mint a nemzetközi és globális térnek, hiszen ezek összessége eredményezi a szakterületek azonos perspektívából való szemlélésének lehetőségét, mely által a hasonlóságok és különbségek is új értelmet nyernek.

A Kutatóműhely 2012-ben útjára indította a TOPOS konferenciasorozatot, melynek első eseményét 2012. októberében rendezte meg Veszprémben (részletesen ld. itt), valamint a TOPOS Journal of Space and Humanities című angol-magyar nyelvű tudományos folyóiratot, melynek első kötete szintén 2012 végén jelent meg a Pannon Egyetemi Kiadó gondozásában.

TOPOS 1 2012 front cover small  TOPOS 1 2012 back cover small  Topos 2 2013 front cover  Topos 2 2013 back cover

A TOPOS Kutatóműhely kutatási témái a következők:

Külső és belső tér

  • A külső és belső tér konstruálása, interioritás/exterioritás (fizikai, szellmi és érzelmi tér)
  • A fizikai, testi tér megkonstruálása
  • A társadalmi tér megkonstruálása
  • A tudás és a tér létrehozása
  • Külső és belső diverzitás / A tér és az identitás metszéspontjai
   • Út az identitáshoz (utazás a külső és belső térben, a földrajzi, társadalmi és egyéni tér kitágulását bemutató XVI.-XVIII. századi irodalmi művek)
   • Gótikus tér – a tér gótikája
   • A kiszakítottság (displacement) esztétikája (posztmodern)
   • A tér és a nem

Terek között: a metafora

  • A verbális ikon
   • Külső és belső ikonikus jegyek (az irodalmi szöveg külső és belső tere)
    • a műfajok, mint a metaforizálódás eredményei
    • az irodalmi szöveg makro- és mikroszintjei

A nyelv és a tér – nyelvi tér

  • Nyelvi közösségek és (ön)identitásuk meghatározása
   • A nyelvi eltérések térbeli szóródása: regionális nyelvváltozatok
   • A társadalmi térben mutatott nyelvi szóródás: szociolektusok, társadalmi nyelvváltozatok
  • Nyelvpolitika
  • A nyelvi diverzitás és a nyelvi identitás meghatározásának kezelése

 Geokulturális aspektusok

  • A territorializmus története
  • Kulturális territorializmus
  • A globális tervezés és a helyi közösségek
  • Nemzeteken átívelő kultúrák, hálózatok és ügyek
  • Helyi közösségek és kultúrák, transznacionalitás


Utópiák
Környezetvédelem és környezettudatosság