English (UK)Magyar (HU)
English and American Studies Institute
free templates joomla

Az év szakdolgozata pályázat

Az év szakdolgozata pályázat minden évben meghirdetésre kerül a BA szakos hallgatóink számára.

 

A pályázat célja, hogy emeljük a bölcsészet- és társadalomtudományi területen folyó szakmai munka tekintélyét, és minőségi teljesítményre ösztönözzük az alapképzésben részt vevő hallgatóinkat. Az év szakdolgozata pályázat elnyerése a dolgozat témavezetőjének is megbecsülést jelent. A díjat a Kar adományozza. A díjra az adott tanévben megvédett, az adott szakterületen kiemelkedőnek minősülő munkával lehet pályázni. A díjra nappali és levelező képzési formában tanulók is pályázhatnak. A pályázathoz a záróvizsga-bizottságok és a szakterületi bizottságok ajánlása szükséges. Csak megvédett alapszakos (BA) szakdolgozat nyújtható be. A pályamunkákat felkért bírálók véleményezik és a Kar Tudományos Akkreditációs és Minőségügyi Bizottságának tagjai bírálják el.

 

A pályázati kiírás a 2014/2015-ös tanévben: http://www.mftk.uni-pannon.hu/images/Az_ev_szakdolgozata_palyazat_2015.pdf

Pályázati űrlap: Az_ev_szakdolgozata_palyazati_urlap_2015.doc

A díjazott pályaművek:

2015

2014

2013

2012

2011

Tanulmányi útmutatók

Tanulmányi útmutatók

Nyelvi alapvizsga

 

Kutatási dolgozat (Angol alapképzési szakon)

Kutatási dolgozat leírása

Témajavaslatok kutatási dolgozatra

Jelentkezési lap a kutatási dolgozatra - Formanyomtatvány

A kutatási dolgozat, valamint a szak- és diplomadolgozatok hivatkozási rendje és irodalomjegyzéke: formai követelmények

Online segítség

Útmutató a kutatási dolgozat, valamint a szak- és diplomadolgozatok referencialistájának elkészítéséhez

Konzultációs adatlap

 

Diszciplináris szigorlat (osztatlan tanárképzés)

Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók a 6. félévben szigorlatot tesznek angol nyelvű irodalmak, kultúrák és nyelvészeti szakterületen. A szigorlat leírása itt található. A szigorlati tételek listája itt található.

 

Szak- és diplomadolgozat

Az angol alapképzési- és anglisztika mesterszakokon a szak és diplomadolgozatok benyújtásának határideje október 31. az őszi és március 31. a tavaszi szemeszterben.

Az angoltanári mesterszakon a szakdolgozat benyújtásának határideje november 30., ill. április 30.

Témák

Szakdolgozati témák - Angol alapképzési szak

 Diplomadolgozati témák - Anglisztika mesterszak

Szakdolgozati témák - Angoltanári mesterszak

Nyomtatványok

Jelentkezés a szak- és diplomadolgozatra (Dissertation/Thesis Form)

Major Paper Form

Jelentkezés tanári szakdolgozatra - Angoltanári mesterszak

Konzultációs adatlap

Formai követelmények

A kutatási dolgozat, valamint a szak- és diplomadolgozatok hivatkozási rendje és irodalomjegyzéke: formai követelmények

Útmutató a kutatási dolgozat, valamint a szak- és diplomadolgozatok referencialistájának elkészítéséhez

 

Szak- és diplomadolgozatok értékelése

Értékelési útmutató - alapszak

Értékelési útmutató - mesterszak

Záróvizsgákkal kapcsolatos tundivalók

Záróvizsga - Angol alapképzési szak

Záróvizsga - Anglisztika mesterszak

Angol nyelv és irodalom bölcsész záróvizsga (kifutó képzés)

 

Egyetemi szabályzatok

Hallgatókat érintő egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatok; díjak és juttatások

MFTK határozata az abszolutórium megszerzése utáni konzultációkról, záróvizsgákról

Oktatási Igazgatóság határidői

Nyelvi alapvizsga

Minden hallgató a Nyelv és Stílusgyakorlat óráik lezárásaképpen a 2. félév végén Nyelvi Alapvizsgát tesz. A Nyelvi Alapvizsgára bocsátás feltétele a négy Nyelv és Stílusgyakorlat (ABCD) szeminárium sikeres teljesítése.

A Nyelvi Alapvizsga egy komplex írásbeli és szóbeli vizsga, amely három fő komponensből áll: nyelvi kompetencia és szókincs, íráskészség és szövegértés, hallás utáni értés és a szóbeli készségek mérése. A vizsga akkor minősül sikeresnek, ha a hallgató minden egyes komponensből 60%-ot, vagy annál jobb eredményt ért el. A sikertelen Nyelvi Alapvizsga ugyanabban a vizsgaidőszakban egyszer megismételhető, abból a komponensből, amelyik eredménye 60%-nál kevesebb. Amennyiben a hallgató a második alkalommal sem tudja elérni az előírt szintet a három komponens bármelyikéből, a rákövetkező évben az egész vizsgát meg kell ismételnie.