English (UK)Magyar (HU)
Angol-Amerikai Intézet
free templates joomla

Tervezett angol nyelvoktató bölcsész mesterképzési szak

TERVEZETT ÚJ SZAKUNK

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete 2019 őszétől

angol nyelvoktató bölcsész mesterképzési szakot

tervez indítani.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles angol nyelvoktató bölcsész.
A képzést teljes idejű nappali (20 fő) és levelező (20 fő) formában kívánjuk megvalósítani.
A képzési idő: 2 félév.
A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. 

(A részletes leírás itt található.)

 easi 25
 A képzés tartalma
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
  • a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga);
  • a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése);
  • a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés).
 new


A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a tantervhez illesztése:
A mobilitási ablakot a 2. félévbe építjük be a tantervi hálóba. A fogadó intézmény kiválasztásához az intézeti és a kari nemzetközi koordinátor nyújt segítséget. A logisztikai tervezés mellett a szakmai tervezésben is segítenek a koordinátorok, azaz, hogy olyan intézményt válasszon a hallgató, ahol legalább 15 kreditnek megfelelő tárgycsoportot ki tud választani, amelyek a küldő intézményben hallgatott szak (angol nyelvoktató) tárgyainak egy részét lefedik. A tárgyak tartalmának egyezése függvényében ismerehetők el ugyanis a külföldön hallgatott és teljesített tárgyak. Ez a fajta tervezés a hallgatónak segít a kockázatmentességben és a szerzett kreditek automatikus elismerésében.

 AZ ANGOL NYELVOKTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK LEGFONTOSABB ADATAI
A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe: Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Angol-Amerikai Intézet.
A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i): Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Az indítandó mesterképzési szak megnevezése: Angol nyelvoktató
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles angol nyelvoktató bölcsész
256px-Magnifying glass icon.svg 
 Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!)
• teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti)
A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  nappali tagozat: 20 fő; levelező tagozat: 20 fő
A képzési idő: 2 félév
a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 60 kredit
a képzésben felveendő tanórák száma: 508 óra
A szak indításának tervezett időpontja: 2019. ősz
A szakfelelős oktató: Dr. Szentgyörgyi Szilárd, intézetigazgató egyetemi docens
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a tantervhez illesztése:
A mobilitási ablakot a 2. félévbe építjük be a tantervi hálóba. A fogadó intézmény kiválasztásához az intézeti és a kari nemzetközi koordinátor nyújt segítséget. A logisztikai tervezés mellett a szakmai tervezésben is segítenek a koordinátorok, azaz, hogy olyan intézményt válasszon a hallgató, ahol legalább 15 kreditnek megfelelő tárgycsoportot ki tud választani, amelyek a küldő intézményben hallgatott szak (angol nyelvoktató) tárgyainak egy részét lefedik. A tárgyak tartalmának egyezése függvényében ismerehetők el ugyanis a külföldön hallgatott és teljesített tárgyak. Ez a fajta tervezés a hallgatónak segít a kockázatmentességben és a szerzett kreditek automatikus elismerésében.

AZ ALAPSZAKNAK A MINISZTER ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, KÖZÉTETT KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (KKK)
1. A mesterképzési szak megnevezése: angol nyelvoktató (Instruction of English as a Foreign Language)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles angol nyelvoktató bölcsész
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Instructor of English as a Foreign Language
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
roadsign 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
a szak orientációja elméletorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 3 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 222
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. (A részletes leírás itt.)

9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai ismeretek jellemzői
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga) 8-14 kredit;
  • a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése) 24-32 kredit;
  • a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés) 6-16 kredit.

9.2. A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből.