English (UK)Magyar (HU)
Angol-Amerikai Intézet
free templates joomla

Nyelvi alapvizsga

Minden hallgató a Nyelv és Stílusgyakorlat óráik lezárásaképpen a 2. félév végén Nyelvi Alapvizsgát tesz. A Nyelvi Alapvizsgára bocsátás feltétele a négy Nyelv és Stílusgyakorlat (ABCD) szeminárium sikeres teljesítése.

A Nyelvi Alapvizsga egy komplex írásbeli és szóbeli vizsga, amely három fő komponensből áll: nyelvi kompetencia és szókincs, íráskészség és szövegértés, hallás utáni értés és a szóbeli készségek mérése. A vizsga akkor minősül sikeresnek, ha a hallgató minden egyes komponensből 60%-ot, vagy annál jobb eredményt ért el. A sikertelen Nyelvi Alapvizsga ugyanabban a vizsgaidőszakban egyszer megismételhető, abból a komponensből, amelyik eredménye 60%-nál kevesebb. Amennyiben a hallgató a második alkalommal sem tudja elérni az előírt szintet a három komponens bármelyikéből, a rákövetkező évben az egész vizsgát meg kell ismételnie.